Partnere

OSENGO 

OSENGO er en ideell yrkesutdanningsorganisasjon, spesialisert innen livslang læring og yrkesfaglig utdanning, og medlem av det franske yrkesutdanningsforbundet. Vi har 32 permanente opplæringssentre lokalisert i fire regioner i Frankrike. I over tretti år har OSENGO støttet ulike målgrupper mot livslang yrkesutdanning eller karriereendring: ansatte, gründere, unge, arbeidsledige, funksjonshemmede, eldre osv.

OSENGO tilbyr kvalifiserende og sertifiserende opplæring innen turisme- og reiseliv, catering, sosial, tertiær, kommersiell og digital sektor. Utover disse sertifiserte kursene tilbyr OSENGO Group også skreddersydde tjenester. OSENGO opprettet en spesialavdeling for europarelaterte emner i 1994 og har siden ledet en rekke prosjekter innen mobilitet og pedagogisk ingeniørfag.

KONTAKTPERSON

Mathieu Schaefer

www.OsenGo.fr

LAND

Frankrike

Fønix

Fønix er det største selskapet innen arbeids- og inkluderingsbransjen i Norge. Hovedkontoret vårt ligger i Sandefjord og vi har 11 regionkontorer i Vestfold og Viken. Fønix har ca. 180 ansatte – for det meste sertifiserte veiledere og instruktører / lærere.
Fønix er en frivillig organisasjon og organisert som et aksjeselskap, men fungerer som en ideell organisasjon gjennom vår formelle godkjenning som leverandør til NAV.
Fønix eies 100% av Sandefjord kommune. Sandefjord er den åttende største byen i Norge med omtrent 65.000 innbyggere.
Vår formelle godkjenning som leverandør til NAV krever at eierne ikke kan ta ut utbytte, og at all fortjeneste vil komme brukerne av bedriften til gode.
Fønix har en viktig rolle for samfunnet og offentlige myndigheter når det gjelder yrkesrehabilitering, jobbskaping for arbeidssøkere og opplæring av ansatte i bedrifter med svake grunnleggende ferdigheter.
I løpet av året inkluderer denne tjenesten omtrent 2.000 elever / arbeidssøkere og cirka 300 innvandrere.
I 2019 fikk mer enn 1.200 mennesker jobb gjennom FONIX.

KONTAKTPERSON

Ingrid Wilhelmsen

www.fonix.as

LAND

Norge

Wisamar

Wisamar er et ideelt utdanningsinstitutt i Leipzig, Tyskland, som arbeider innen yrkes-, kultur- og voksenopplæring.
Wisamar er akkreditert av TÜV som utdanningsleverandør i henhold til AZAV-prinsipper (ansettelsesaktiviteter for Arbeidsformidlingen) og også av Office for Migration and Refugees as Integration Course Provider.
Wisamar arbeider innen følgende områder: Arbeidsmarked og sosial integrasjon, videreutdanning, EU Mobility & Mobility Consultancy og som prosjektkontor for forskjellige EU-finansierte prosjekter. Sammen med partnere fra Leipzig-Halle-regionen samt fra hele Europa har vi forpliktet oss til felles europeiske aktiviteter innen utdanning så vel som regional utvikling.

KONTAKTPERSON

Susanne Lehr

en.wisamar.de

LAND

Tyskland

Euroform RFS

Euroform RFS er en italiensk non-profit organisasjon som ble grunnlagt i 1996, og som har spesialisert seg i opplæring og karriereveiledning. Gjennom årene har Euroform RFS utvidet sitt opplæringstilbud dedikert til forskjellige typer yrker. I dag kan de skilte med et bredt spekter av kurs innen flere sektorer (IT, språk, HMS på arbeidsplassen, forretningsadministrasjon og ledelse, etc.).
Euroform RFS fremmer internasjonal mobilitet gjennom opplæring i utlandet av studenter, lærlinger, nyutdannede og unge arbeidsledige takket være deltakelse i ulike EU-prosjekter.
Euroform RFS fungerer som en organisasjon akkreditert av regionene i Calabria og Piemonte for veiledning og jobbskaping for arbeidssøkere.
Euroform RFS tror på og fremmer sosial inkludering av minoriteter og vanskeligstilte mennesker; siden 2014 har det arbeidet for å fremme integrasjonen av migranter og asylsøkere i Italia.
Euroform RFS fremmer forsknings- og utviklingsintervensjoner i utdanningssektoren for kontinuerlig å teste innovative undervisningsmetoder og verktøy.

KONTAKTPERSON

Giampiero Costantini

www.euroformrfs.it

LAND

Italia

EU Trade

JSC “EU Trade” er en internasjonal organisasjon, som arbeider innen utdanning og opplæring gjennom ulike programmer finansiert av EU.
Vår kompetanse og partnerskap har gjort det mulig for oss å skaffe oss god arbeidserfaring innen et bredt spekter av felt.
Siden 2005 tilbyr “EU Trade” ulike tjenester innen yrkesopplæring, høyere utdanning og transnasjonal mobilitet. Målet vårt er å bringe borgere fra hele Europa nærmere sammen gjennom utdannelse og integrering.

Vi tror at vi gjennom forskning, mobilitetsprosjekter og utveksling av god praksis kan bidra til utviklingen av det europeiske samfunnet og støtte vekst, sosial rettferdighet og inkludering.
Vi har som mål å fremme alle mulige tiltak som hjelper unge og voksne til å lykkes med å overvinne utfordringene de møter i dag , og bli verdsatte medlemmer av samfunnet vårt.

KONTAKTPERSON

Aurelija Markeviciene

eu-trade.lt

LAND

Litauen