Hva handler det om? 

Vi gir deg en komplett håndbok om implementering av Blended-Learning aktiviteter, som dekker alt fra å gjennomføre en behovsvurdering, designe et digitalt læringskurs, utvikle læringsmateriell til å starte kurset.  Innholdet i denne håndboken er basert på funnene fra forskningen vi gjorde tidligere i prosjektet, og som du finner under forskningsfanen.    

 

Hva er fordelene? 

Med denne håndboken gir vi deg alt du trenger for å implementere Blended-læring modaliteter til leksjonene dine. Ved å lede deg gjennom prosessen trinn for trinn, vil du samle all nødvendig kunnskap du trenger for å starte din e-læring-reise.   

 

 Hvem er den til? 

Denne håndboken er for trenere og lærere som jobber i voksenopplæring, hovedsakelig for lærere som jobber i yrkesopplæring og pedagogisk opplæring som ønsker å implementere Blended-Learning-tilnærmingen til leksjonene sine.