News

Fra 5. – 8.04. møttes vi i vakre Sandefjord hos vår til vår norske partner Fønix. Partnerne som jobbet med prosjektet ble ledsaget av trenere fra Tyskland, Frankrike, Litauen og Italia. Gjennom hele opplæringen diskuterte lærerne de ulike aspektene ved Blended-Learning tilnærminger, for eksempel fordelene og utfordringene de opplevde når…

Read More »