Hva handler det om? 

Dette prosjektresultatet gir en bred oversikt over Blended-læring som undervisningsmetode. Vi gir en oversikt over dets nødvendigheter, nyttige verktøy, egenskaper og sist men ikke minst de beste fremgangsmåtene til de fem partnerlandene (Frankrike, Tyskland, Italia, Litauen og Norge).  Det fungerer også som en database over funnene fra forskningen vi utførte som legger grunnlaget for håndboken for implementering av Blended-læring tilnærmingen, som er det andre prosjektresultatet av BlendedVET-prosjektet.   

 

Hva er relevansen?

 Ved å samle inn omfattende data, inkludert mange konkrete eksempler fra hele EU, tilbyr vi muligheten til å lære av organisasjoner som allerede har implementert Blended-læring i deres utdanningsrammer. Siden pandemien er en enorm faktor som førte til utviklingen av nye undervisningsmetoder, er det et sterkt press mot e-læring. Nå kan alle lærere som er villige til å implementere Blended- læring-tilnærmingen tjene på disse beste fremgangsmåtene og bruke informasjonen vi gir til å transformere leksjonene sine i henhold til Blended-Learning-tilnærmingen. Ved hjelp av disse ressursene er de satt opp for fremtidige anledninger der de finner at e-læring gir den beste læringsopplevelsen.

 

 

Hvem er den til?

Denne forskningsdatabasen er rettet mot trenere og lærere som jobber i voksenopplæring, hovedsakelig for lærere som jobber i yrkesopplæring og utdanningsopplæring som ønsker å implementere Blended-læring til leksjonene sine.