Kategorier
Norwegian Uncat-NORV

TT-Event i vakre Sandeford (Norge) arrangert av Fønix

Fra 5. – 8.04. møttes vi i vakre Sandefjord hos vår til vår norske partner Fønix. Partnerne som jobbet med prosjektet ble ledsaget av trenere fra Tyskland, Frankrike, Litauen og Italia.

Gjennom hele opplæringen diskuterte lærerne de ulike aspektene ved Blended-Learning tilnærminger, for eksempel fordelene og utfordringene de opplevde når de først brukte denne undervisningsstilen.

De ble også introdusert for gode løsninger som vår norske partner har etablert i løpet av de siste årene siden de implementerte eLearning-aktiviteter i sin portefølje. Dessuten testet de LMS-plattformen grundig og gjennomgikk læringsprogrammet vi utviklet, noe som vil gjøre det mulig for lærere å lage sine egne Blended-Learning-kurs.  Vi fikk verdifull innsikt i hvor vi må gjøre justeringer fra deres innspill.

Basert på denne tilbakemeldingen vil vi gjøre noen endelige modifikasjoner for å gjøre læringsprogrammet så nyttig for lærerne som mulig.  Når det er gjort, vil læringsprogrammet være offentlig tilgjengelig.

Så følg med på hva som kommer.