Apie ką jis?

Šio projekto rezultatas – tai plati mišriojo mokymosi, kaip mokymo metodo, apžvalga. Apžvelgiami esminiai jo aspektai, naudingos priemonės, ypatybės ir, galiausiai, penkių šalių partnerių (Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lietuvos ir Norvegijos) gerosios patirtys.

Jis taip pat yra mūsų atliktų tyrimų rezultatų duomenų bazė, kuria remiantis parengtas mišraus mokymo metodo įgyvendinimo vadovas, kuris yra antrasis BlendedVET projekto rezultatas.

 

Kokia reikšmė?

Surinkę daug duomenų, įskaitant konkrečius pavyzdžius iš visos ES, suteikiame galimybę mokytis iš organizacijų, kurios jau sėkmingai įdiegė mišrųjį mokymąsi į savo švietimo sistemą. Kadangi pandemija buvo didžiulis veiksnys, paskatinęs kurti naujus mokymo metodus, labai stipriai skatinamas e. mokymasis. Dabar kiekvienas mokytojas, norintis įgyvendinti mišriojo mokymosi metodą, gali pasinaudoti šiomis gerosiomis patirtimis ir pasinaudoti mūsų pateikta informacija, kad sėkmingai pertvarkytų savo pamokas pagal mišriojo mokymosi metodą. Naudodamiesi šiais ištekliais, jie pasiruošia būsimiems atvejams, kai, jų nuomone, e. mokymasis suteikia geriausią mokymosi patirtį.

 

Kam jis skirtas?

Ši mokslinių tyrimų duomenų bazė skirta mokytojams ir švietėjams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje, daugiausia profesinio ir pedagoginio mokymo srityje dirbantiems švietėjams, norintiems savo pamokose taikyti mišriojo mokymosi metodą.