Apie Blended VET

Mokymai profesinių mokyklų mokytojams:
kaip transformuoti esamus mokymus į mišrų mokymąsi arba sukurti mišraus mokymosi mokymus

Programa: Erasmus+

KA 2: Bendradarbiavimas inovacijų srityje

Sritis: Strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje

Projekto trukmė: 24 mėnesiai – nuo 01/09/2020 iki 31/08/2022

Projekto partneriai

PRANCŪZIJA – OsenGo

ITALIJA – Euroform RFS

VOKIETIJA – Wisamar

NORVEGIJA – Fonix SA

LIETUVA – EuTrade

Problema

Mes pastebime, kad technologijų svarba mūsų gyvenimuose auga kaip niekad ir kad mūsų mokytojai turi prisitaikyti tam, kad mūsų profesinio mokymo centruose būtų rengiami aukščiausio lygio mokymo kursai. Kelerius metus internetiniai mokymai įgyja naują standartą, tačiau profesinio mokymo besimokantieji kartais pasimeta mokydamiesi nuotoliniu būdu, rezultatai nėra tokie, kokių tikėtasi, nes dažnai trūksta motyvacijos ir reikalingos mokymosi priežiūros. Kartais jiems tiesiog trūksta pagrindinių skaitmeninių gebėjimų.

Mes norime išmokyti profesinių mokyklų mokytojus mokyti mišraus mokymosi principu, nes mišrus mokymasis suteikia privalumų, susijusių su mokymu vietoje ir nuotoliniu mokymu, ir yra geriau pritaikytas profesinio mokymo mokymams nei tik nuotolinis mokymas.

Trumpai tariant, mišrus mokymasis yra internetinio ir tiesioginio mokytojų ir studentų kontakto susiliejimas. Mišri mokymosi aplinka apima ne tik fizinį dėstytojų ir studentų buvimą, bet ir mokinių laiko, vietos, kelio ir tempo, kuriuo jie mokosi, kontrolę (Banditvilai, 2016).

Profesinio mokymo mokytojai dažnai nėra mokytojai, bet žmonės, turintys patirties mokomuose dalykuose ar kontekste. Jie gali jausti iššūkį pritaikydami savo mokymą prie naujo mišraus mokymosi stiliaus.

Būtina pasirūpinti aiškiomis mišraus mokymosi koncepcijomis, sukurti tinkamą mokymo metodą, pateikti instruktoriams patikrintą galutinę įvertintą medžiagą ir strategijas mišraus mokymo kursams kurti ir atlikti. Tai mes norime pasiekti per „BlendedVET“ projektą.

Apie projektą

„BlendedVET“ tikslas yra sukurti lankstų internetinį mokymą profesinio mokymo mokytojams, kurie nori derinti tiesioginį ir internetinį mokymą. Mišrus mokymasis tapo plačiai paplitusiu mokymo būdu, ypač K-12 ir aukštojo mokslo srityje. Projektas bus atsakymas siekiant padėti profesijos mokytojams paversti esamus mokymus mišriu mokymu arba sukurti mišraus mokymosi mokymus. Konkrečiau, mes siekiame pateikti profesinio mokymo mokytojams esamų mišrių mokymų pavyzdžių, kurie juos įkvėptų, suteikti jiems metodikos ir patarimų, kaip kurti savo mišrų mokymąsi, remiantis jų teikiamais mokymais. Šiuo tikslu sukursime mišraus mokymosi paketą (kad mokytojai galėtų tiesiogiai pritaikyti metodiką, kurdami savo turinį) ir mokymo modelį, kuris leis įgyvendinti mokytojų rengimą visuose profesinio mokymo centruose ir bet kokiomis temomis.

Mūsų rezultatai bus susieti ne su tema, bet su mišraus mokymosi metodika.

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, mūsų pagrindiniai tikslai yra šie:

• skatinti profesijos mokytojų mokymąsi visą gyvenimą
• remti novatoriškus mokymo ir mokymosi metodus ir skaitmenines technologijas

Pagrindinės veiklos

A1: Mišraus mokymosi geriausios praktikos ir metodų rinkimas ir tyrimas:

Tiriant ir apibrėžiant mokymosi metodus ir metodikas kartu su geriausios praktikos tyrimais, bus parengtas mišraus mokymosi vadovas, kuriame mokytojams, norintiems naudoti mišrų mokymąsi praktikoje, bus suteiktos teorinės ir praktinės gairės.

A2: Mišraus mokymosi programų kūrimo mokymosi paketas:

Bus sukurtas mišraus mokymosi programų kūrimo mokymosi. Norėdami sukurti šį modelį, projekto partneriai nustatys mokymosi tikslus, mokymo programas (mišraus mokymosi forma), surinks ir (arba) sukurs mokymo medžiagą veiklai vykdyti ir nustatys vertinimo metodus.

A3: Mišraus mokymosi mokymo programos modelis:

Projekto partneriai parengs ir išbandys mišraus mokymosi mokymo programos modelį. Akivaizdu, kad būdami įsitikinę, jog geriau mokomės iš patirties, sukursime mokymo modelį mišraus mokymosi forma. 90 % kurso bus internete ir 10 % akis į akį. Sukurtas modelio kursas iš viso truks 3 mėnesius ir sudarys 100 valandų.

A4: Mokymosi platforma:

Bus sukurta internetinė platforma, kurioje bus pateikti pavyzdžiai ir mišraus mokymosi paketas, mišraus mokymosi mokymo programos modelis ir patirtis iš bandomųjų mokymų.

Rezultatai

  • Teoriniai ir praktiniai mišraus mokymosi kūrimo patarimai
  • Mišraus mokymosi paketas
  • Modelis turinio įgyvendinimui ir bandomieji mokymai
  • 2 mokytojai kiekvienoje šalyje partnerėje
  • Mokymosi platforma su moocs ir infografika mokymams